Spotkania Flamebond łączą dostawców rozwiązań dla biznesu z ich potencjalnymi klientami – decydentami i ekspertami wysokiego szczebla. Uczestnicy wspólnie omawiają dobre praktyki oraz nowe koncepcje, które mają na celu rozwój ich rm oraz ich samych. 


Każde spotkanie ma tylko jednego partnera. Możliwe jest więc bardzo precyzyjne dobranie uczestników w taki sposób, aby ich wiedza i doświadczenia były użyteczne dla partnera i pozostałych członków grupy.


DYSKUSJE ROUND TABLE

Light up the FLAMEBOND


Ekskluzywna grupa ekspertów

Udział w spotkaniach Flamebond jest możliwy tylko po otrzymaniu i zaakceptowaniu indywidualnego zaproszenia. 

Skuteczna metoda

 

Wspólnie szukamy rozwiązań i analizujemy możliwości biznesowe na podstawie analizy studiów przypadków metodą Problem- Based Learning.


 

Interaktywna formuła

W spotkaniu bierze udział maks. 10 osób. Dyskusje są prowadzone w grupach po maks. 4 osoby, a każda tura dyskusji odbywa się w innej grupie.

Wiele korzyści w krótkim czasie

Zaplanowana struktura oraz szczegółowe przygotowanie spotkania od strony merytorycznej i organizacyjnej pozwalająefektywnie wykorzystać czas.Spotkania Flamebond to idealne rozwiązanie dla partnera chcącego dotrzeć

do potencjalnych klientów na wysokich stanowiskach menedżerskich:


100 minut interaktywnego angażującego spotkania

30 minut na nieformalne rozmowy networkingowe

10 minut uczestników z tego samego szczebla organizacyjnego 

2 minut prowadzących (np. znany ekspert lider lub innowator)KORZYŚCI DLA PARTNERÓW

FLAME it till you make It


Pozyskaj nowych klientów


 • Zaprezentuj swoją rmę lub ofertę grupie precyzyjnie wyselekcjonowanych i zaangażowanych decydentów, który chcą słuchać, rozmawiać oraz dzielić się opiniami.

Zainspiruj liderów i siebie


 • Podziel się swoim know- how oraz doświadczeniami.
 • Wzmocnij swój wizerunek eksperta.
 • Poszerz swoją wiedzę np. o rynku, trendach i innowacjach.

Zbuduj osobiste relacje


 • Poznaj decydentów z ważnych dla Twojej rmy branż i przedsiębiorstw.
 • Porozmawiaj bezpośrednio z wybranymi przez Ciebie uczestnikami.

Podejmij dobre decyzje


 • Zapytaj liderów o opinie i wskazówki na temat Twojego produktu lub pomysłu.
 • Poznaj potrzeby swoich klientów, aby móc dostosować do nich swoją ofertę.Zaplanowana struktura spotkania


Aby umożliwić partnerom prezentację oferty oraz budowanie relacji z uczestnikami, a uczestnikom dać możliwość osiągnięcia celów związanych z rozwojem i networkingiem, program każdego spotkania FLAMEBOND składa się z kilku części:


 •  FLAMEPITCH One or two 10-15-minutes presentations similar to TED Talks and introducing to the whole group an important and inspiring topic (e.g. challenge, idea, solution). One of the speeches may be conducted by the partner who can present a case study, innovation or opportunity.
 • FLAMELABS 10-minutes discussions in small groups, during which participants analyse a specific problem or develop new concepts. The partner can co-decide with the organiser on the selection of discussion members and join the selected group as a participant, moderator or observer.
 • FLAMETALKS 5-minutes summaries of group discussions aimed at sharing the most interesting conclusions and ideas with the whole group.
 • FLAMECAFE Informal meetings in small groups enabling the partner to get to know better the selected participants and to establish relationships with them.
 • FLAMEBRIDGE Informal, two-person meetings that allow the partner to strengthen relationships and have a direct conversation with a selected participantElastyczny zakres współpracy 

Wybór wiodącego tematu dla danego spotkania


 

Wybór głównego prelegenta z rmy partnera lub spośród ekspertów zewnętrznych (pierwsza prezentacja FlamePitch)

Przeprowadzenie dodatkowej prezentacji przez reprezentanta rmy partnera (druga prezentacja FlamePitch)
Wybór wszystkich lub części uczestników spotkania (np. przez wysłanie do potencjalnych uczestników newslettera z artykułem merytorycznym partnera i wybór uczestników na podstawie raportu klikalności)

Dobór uczestników do małych grup: dyskusyjnych (FlameLabs) oraz networkingowych (FlameCafe)OPCJA 1


Objęcie patronatem zaplanowanego spotkania


Możliwość wyboru wszystkich lub części uczestników oraz

 dodania prezentacji partnera.

OPCJA 2


Współtworzenie nowego spotkania


Możliwość wyboru terminu, tematu, prelegentów,

 a także uczestników spotkania.Become partner