DOŁĄCZ DO NAS

Spotkania Flamebond łączą dostawców rozwiązań dla biznesu z ich potencjalnymi klientami – decydentami i ekspertami wysokiego szczebla. Uczestnicy wspólnie omawiają dobre praktyki oraz nowe koncepcje, które mają na celu rozwój ich firm oraz ich samych.


Każde spotkanie ma tylko jednego partnera. Możliwe jest więc bardzo precyzyjne dobranie uczestników w taki sposób, aby ich wiedza i doświadczenia były użyteczne dla partnera i pozostałych członków grupy.

DYSKUSJE ROUND TABLE


Light up a Flamebond!

Ekskluzywna grupa ekspertów

W spotkaniach Flamebond biorą udział tylko osoby, które – po weryfikacji profilu zawodowego oraz zainteresowań zawodowych – otrzymały indywidualne zaproszenie.

Interaktywna
formuła

W spotkaniu bierze udział maks. 10 zaproszonych osób. Dyskusje są prowadzone w grupach po maks. 4 osoby, a każda tura dyskusji odbywa się w innej grupie.

Dostosowany
do partnera temat

Tematykę spotkania uzgadniamy wspólnie z partnerem. Przykładowe obszary tematyczne: handel detaliczny, e-commerce, innowacje, płatności, produkcja, łańcuch dostaw.

Wiele korzyści
w krótkim czasie

Zaplanowana struktura oraz szczegółowe przygotowanie spotkania od strony merytorycznej i organizacyjnej pozwalają efektywnie wykorzystać czas zabieganych decydentów.

Spotkania Flamebond to idealne rozwiązanie dla partnera chcącego dotrzeć
do potencjalnych klientów na wysokich stanowiskach menedżerskich:

100

minut interaktywnego, angażującego spotkania

30

minut na nieformalne rozmowy networkingowe

10

uczestników reprezentujących grupę docelową partnera

2

prowadzących (w tym min. jeden przedstawiciel partnera)

KORZYŚCI DLA PARTNERÓW


Flame it till you make it!


Zaplanowana struktura spotkania

Aby umożliwić partnerom prezentację oferty oraz budowanie relacji z uczestnikami, a uczestnikom dać możliwość osiągnięcia celów związanych z rozwojem i networkingiem, program każdego spotkania Flamebond składa się z kilku części:

FlamePitch

Jedna lub dwie 10-15-minutowe prezentacje podobne do TED Talks, które przybliżają całej grupie ważny i inspirujący temat (np. wyzwanie, pomysł, rozwiązanie). Jedno z wystąpień może przeprowadzić partner spotkania i podczas prezentacji przedstawić studium przypadku, ciekawą innowację lub szansę biznesową.

FlameLabs

10-minutowe dyskusje w małych grupach, podczas których uczestnicy analizują konkretny problem lub wypracowują nowe koncepcje. Partner spotkania może współdecydować o doborze członków grup dyskusyjnych i dołączyć do wybranej grupy jako uczestnik, moderator albo obserwator.

FlameTalks

5-minutowe podsumowania dyskusji grupowych mające na celu podzielenie się wnioskami oraz pomysłami na forum całej grupy.

FlameCafe

Nieformalne spotkania w małych grupach pozwalające partnerowi lepiej poznać się z kilkoma wybranymi uczestnikami oraz nawiązać relacje.

FlameBridge

Nieformalne, dwuosobowe spotkania umożliwiające zacieśnienie relacji i bezpośrednią rozmowę partnera z wybranym uczestnikiem spotkania.

Elastyczny zakres współpracy

Zależnie od uzgodnionej opcji współpracy, partner może mieć wpływ na jeden lub wiele kluczowych elementów tworzących strukturę spotkania Flamebond, m.in.:

Wybór wiodącego tematu dla danego spotkania

Wybór głównego prelegenta z firmy partnera lub spośród ekspertów zewnętrznych (pierwsza prezentacja FlamePitch)

Przeprowadzenie dodatkowej prezentacji przez reprezentanta firmy partnera (druga prezentacja FlamePitch)

Wybór wszystkich lub części uczestników spotkania (np. przez wysłanie do potencjalnych uczestników newslettera z artykułem merytorycznym partnera i wybór uczestników na podstawie raportu klikalności)

Dobór uczestników do małych grup: dyskusyjnych (FlameLabs) oraz networkingowych (FlameCafe)

OPCJA 1

Objęcie patronatem zaplanowanego spotkania

Możliwość wyboru wszystkich lub części uczestników oraz dodania prezentacji partnera.
OPCJA 2

Współtworzenie nowego spotkania

Możliwość wyboru terminu, tematu, prelegentów, a także uczestników spotkania.

Let’s Flamebond!

ZOSTAŃ PARTNEREM FLAMEBOND
Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o Flamebond!

Dorota Ślusarz
Dorota Ślusarz
Business Development Manager – Retail & Financial Services
dorota.slusarz@conferences-united.eu
+48 574 585 521
Bankim Laher
Bankim Laher
Business Development Manager – Retail & Financial Services
bankim.laher@conferences-united.eu
+48 665 990 936